• Octenisept® płyn na skórę (0,1 g + 2 g)/100 g 250 ml
 • Octenisept® płyn na skórę (0,1 g + 2 g)/100 g 250 ml
 • Octenisept® płyn na skórę (0,1 g + 2 g)/100 g 250 ml
 • Octenisept® płyn na skórę (0,1 g + 2 g)/100 g 250 ml
 • Octenisept® płyn na skórę (0,1 g + 2 g)/100 g 250 ml
 • Octenisept® płyn na skórę (0,1 g + 2 g)/100 g 250 ml

Octenisept® płyn na skórę (0,1 g + 2 g)/100 g 250 ml

 • Lek stosowany w profilaktyce i leczeniu ran oraz zakażeń błon śluzowych i skóry
43,99 zł
/ szt.
17,60 zł / 100ml
Dodaj do ulubionych

Octenisept® płyn na skórę (0,1 g + 2 g)/100 g  250 ml

Octenisept® to płyn do odkażania ran, do powierzchownych ran, błon śluzowych i skóry o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej. Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Octenisept spray może być bezpiecznie stosowany zarówno u niemowląt, dzieci i dorosłych.

Octenisept® spray to uniwersalny lek - działa zarówno na bakterie, grzyby i wirusy - i to w czasie 1 minuty! Oczyszcza i odkaża małe, powierzchowne rany jak skaleczenia, otarcia, zadrapania czy też rany pooperacyjne, a także na błonę śluzową i skórę. Zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol.

Octenisept® spray zapewnia bezbolesną aplikację. Należy stosować go przy każdej zmianie opatrunku aplikując bezpośrednio na ranę, można nim płukać jamę ustną, czy też, wraz z aplikatorem dopochwowym, stosować do leczenia stanów zapalnych miejsc intymnych oraz odkażać zmienioną chorobowo skórę.

Octenisept® spray może być stosowany przez kobiety w ciąży od drugiego trymestru oraz w okresie karmienia piersią tylko po konsultacji z lekarzem.

Octenisept® spray zawiera octenidynę, unikalną substancję przeciwdrobnoustrojową skuteczną w czasie do 1 minuty:

 • jest skuteczna wobec bakterii (Gram-dodatnie, Gram-ujemne), grzybów, drożdżaków i wirusów, w tym szczepów lekoopornych(1);

 • ma najszybsze działanie wśród substancji przeciwdrobnoustrojowych(2);

 • nie traci skuteczności pod wpływem obciążeń białkowych, takich jak krew czy wysiłek,

 • wysoka tolerancja tkankowa i układowa,

 • bezpieczna dla alergików, dzieci i osób z wrażliwą skórą.

(1) Działa niszcząco na bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes simplex ,inaktywuje HBV i HIV). Działanie produktu leczniczego utrzymuje się w czasie 1 godziny i tym samym zapewnia bezpieczeństwo przy wykonywaniu zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych lub operacyjnych. CHarakterystyka Produktu Leczniczego

(2) Karpiński T, Sopata M, Mańkowski B. The antimicrobial effectiveness of antiseptics as a challenge in hard to heal wounds. Leczenie Ran. 2020;17(2):88-94

 

Octenisept® spray - wskazania do stosowania

Octenisept® jest wskazany do:

 • odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi;

 • wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych;

 • wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego;

 • w pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego);

 • do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej);

 • ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej;

 • w obrębie narządów rodnych, np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny.

Octenisept® w aerozolu jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

 

Skład Octenisept® spray – co zawiera lek

Octenisept® 100 g płynu zawiera substancje czynne: Octenidinum dichydrochloridum (oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g, Phenoxyethanolum (fenoksyetanol) 2,00 g.

Pozostałe składniki to: kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

 

Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Octenisept® zalecany jest do stosowania w postaci nierozcieńczonej.

Octenisept® należy nanosić minimum raz na dobę na leczony obszar poprzez spryskanie, przetarcie jałowym gazikiem lub za pomocą przymoczka, zapewniając całkowite nawilżenie.

Dezynfekcja skóry i błony śluzowej:

 • Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym produktem leczniczym Octenisept® lub zwilżone poprzez rozpylenie leku bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych.

 • Należy przestrzegać wymaganego czasu oddziaływania - minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut.

 • Należy zwrócić uwagę na równomierne zwilżenie całej powierzchni.

 • Pozostawić na co najmniej 1 minutę.

 • Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry, między palcami stóp produkt leczniczy rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni.

Antyseptyka powierzchownych ran:

 • Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym produktem leczniczym Octenisept®.

 • Produktu leczniczego Octenisept® należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku.

 • W ranach z wysiękiem należy użyć produktu leczniczego Octeniseptu® w postaci przymoczka, zapewniając kontakt z raną oraz jej nawilżenie przez minimum 1 minutę, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut.

Pielęgnacja szwów pooperacyjnych:

 • Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym produktem leczniczym Octenisept®.

 • Produktu leczniczego Octenisept® należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku.

 • Produkt leczniczy Octenisept® działa odkażająco i znieczulająco.

 • Odkażenie otoczenia rany należy przeprowadzać za pomocą jałowych gazików nasączonych nierozcieńczonym produktem leczniczym Octenisept®, promieniście od środka na zewnątrz rany.

Antyseptyka błony śluzowej pochwy:

 • Produktem leczniczym Octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej pochwy, zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę.

 • W licznych badaniach klinicznych wykazano, że produkt leczniczy Octenisept® skutecznie działa bakteriobójczo na różne bakterie m.in. Gram-dodatnie i Gram-ujemne.

Antyseptyka żołędzi prącia mężczyzny:

Produktem leczniczym Octenisept® należy zwilżyć powierzchnie błony śluzowej żołędzi prącia, zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 minutę.

Dezynfekcja jamy ustnej:

Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml produktu leczniczego Octenisept® przez 20 sekund.

Pielęgnacja kikuta pępowinowego:

 • Do pielęgnacji kikuta pępowinowego należy używać gazika nasączonego produktem leczniczym Octenisept®.

 • Po 1 minucie należy osuszyć kikut oraz skórę wokół. Należy utrzymywać kikut pępowinowy dziecka w czystości i suchości.

Sposób podawania: podanie na skórę.

 

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

 • Nie należy stosować produktu leczniczego Octenisept® do płukania jamy brzusznej.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Uwaga: W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać produktu leczniczego do tkanki pod ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany (np. drenaż, odsysacz).

 • Należy stosować ostrożnie u noworodków, zwłaszcza u wcześniaków. Octenisept® może powodować ciężkie zmiany skórne. Należy usunąć nadmiar leku i upewnić się, że roztwór nie pozostaje na skórze dłużej, niż to konieczne (dotyczy to również materiałów nasączonych roztworem stykających się bezpośrednio z pacjentem).

 • Produktu leczniczego Octenisept® nie należy stosować do oczu. W razie kontaktu leku z oczami, należy niezwłocznie je przepłukać dużą ilością wody.

 • Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Octenisept® do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połykania.

 • Stosowanie roztworu wodnego oktenidyny (0,1%, z fenoksyetanolem lub bez) do odkażania skóry przed zabiegami inwazyjnymi wiązało się z ciężkimi reakcjami skórnymi u wcześniaków z małą masą urodzeniową.

 • Przed rozpoczęciem dalszych etapów interwencji należy usunąć wszelkie nasączone roztworem materiały, osłony lub fartuchy.

 • Nie należy stosować nadmiernych ilości ani nie należy dopuszczać do gromadzenia się roztworu w fałdach skóry lub pod pacjentem oraz do kapania na podkłady lub inne materiały, które stykają się bezpośrednio z ciałem pacjenta.

 • Przed nałożeniem opatrunku okluzyjnego na miejsca, które były wcześniej poddane działaniu Octeniseptu®, należy upewnić się, że nie pozostał nadmiar produktu.

Oktenidyny dichlorowodorek jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się produktu leczniczego w większych ilościach do krwiobiegu, np. na skutek pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że oktenidyny dichlorowodorek w produkcie leczniczym Octenisept® występuje tylko w ilości 0,1%, zagrożenie tą substancją jest mało prawdopodobne.

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Po zwilżeniu błony śluzowej pochwy rzadko może być odczuwane wrażenie ciepła lub pieczenia.

 • Po płukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje się przez około 1 godzinę, ma to związek z działaniem produktu leczniczego.

 

Podmiot odpowiedzialny

Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22851 Norderstedt, Niemcy

 

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: nr 13036 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Klauzula, jeśli apteka nie dodaje jej automatycznie:

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

 

 

Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Kod producenta: 5909990425204
Parametry techniczne:
Opakowanie:
250 ml
,
150 ml
Lek na receptę:
nie
Postać:
płyn
Dawka:
(0
,
1g+2g)/100g
Rodzaj:

suplement diety

Preparat dezynfekcyjny
pixel