Odstąpienie od umowy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


zawartej z Apteka FRAGAL ul. Wyszyńskiego 26, 21-040 Świdnik tel. 669 692 242 e-mail: info@aptekafragal.pl 

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:(*)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
  
Data zawarcia umowy/odbioru(*) :.................................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) :.............................................
Adres konsumenta (-ów):............................................................

 
 
.................................................................
data i podpis konsumenta (-ów)

pixel